Välkommen att delta i en undersökning om attityder och biljettsortiment i kollektivtrafiken i Östergötland.

Dina svar och prioriteringar har stor betydelse för hur vi utvecklar till exempel biljettsortiment, tjänster och trafiksystem, både på kort och lång sikt.

Det tar ca 10 minuter att besvara enkäten. Skriv in ditt lösenord och tryck på "Nästa"-knappen för att starta.

Lösenord: