Välkommen till en undersökning om trafik och kollektivtrafik i Region Skåne
Det förväntas en befolkningstillväxt i Skåne under de kommande åren. För att utveckla ett trafiksystem som i största möjliga mån är anpassat för tillväxten är det viktigt att vi får ta del av invånarnas åsikter i dessa frågor. Vi skulle därför vara mycket tacksamma om Du är villig att svara på denna enkät.

Det tar ca 15 minuter att besvara enkäten. Tryck på "Nästa"-knappen för att starta enkäten

Passord: