Velkommen til undersøkelse om togreiser til og fra Oslo lufthavn

Du svarer på denne undersøkelsen fordi du har reist med tog til eller fra Oslo lufthavn, enten med Flytoget eller med NSB. Dersom dette ikke er tilfelle, er du dessverre ikke i målgruppen for undersøkelsen.

Det tar ca 10 minutter å svare på undersøkelsen.
Undersøkelsen kan besvares på mobiltelefon, helst med horisontal skjerm.

Trykk på "Neste"-knappen for å starte undersøkelsen