Undersøkelse om reiser du foretar i hverdagen
Det forventes sterk befolkningsvekst de kommende årene. For å utvikle et transportsystem med bil-, buss- og togtrafikk som treffer folks reisebehov best mulig, trenger vi innspill fra befolkningen.

Vi setter derfor stor pris på at du er villig til å svare på denne undersøkelsen.
Ved å svare innen 18. april er du med i trekningen av fire Universal gavekort på 500 kroner hver.

Det tar 10-15 minutter å besvare undersøkelsen. Du starter undersøkelsen ved å skrive passordet du fikk oppgitt i brevet i feltet under. Trykk deretter på "Neste"-knappen.

Passord: