Reisevaner for ansatte, studenter og øvrige besøkende til Fosshaugane Campus

I forbindelse med videre utvikling av Fosshaugane Campus er det ønskelig å legge til rette for mest mulig miljøvennlige reiser til og fra området. Som et ledd i dette arbeidet gjennomføres det nå en undersøkelse som har som hovedsiktemål å:

• Få kartlagt reisevanene til ansatte og studenter ved alle virksomheter, samt brukere/besøkende til området i dag.

• Kartlegge den enkeltes opplevelse av ulike rammebetingelser knyttet til bruk av ulike transportmidler. Dette omfatter parkeringstilgjengelighet, mulighet til å benytte kollektivtransport, mulighet til å bruke sykkel og lignende. Deisse forholdene har stor betydning for valg av transportmiddel til Fosshaugane.

Vi vil derfor i det følgende stille deg noen spørsmål om dine reisevaner og forhold rundt dette. Svarene vil bli anonymisert.

Vi ber deg om å besvare hele undersøkelsen når du først har begynt. Dersom du lukker nettleseren vil du måtte begynne på nytt. Undersøkelsen tar om lag 10 minutter å besvare.

Vi ber om svar innen mandag 4. mai 2015. Alle som deltar i undersøkelsen er med i trekningen av et gavekort på 500 kroner ved Intersport i Sogndal.

Dersom du har problemer med å logge inn, eller andre spørsmål, ta kontakt på msh@urbanet.no.
Vennligst oppgi passordet du fikk tilsendt på e-post: