Undersökning om trafik och kollektivtrafikutbudet i Uppsala tätort
Det förväntas en stark befolkningstillväxt i Uppsala tätort under de kommande åren. För att utveckla ett trafiksystem som i största möjliga mån är anpassat för tillväxten är det viktigt att vi får ta del av invånarnas åsikter i dessa frågor. Vi skulle därför vara mycket tacksamma om Du är villig att svara på frågorna i denna enkät.

Genom att svara på undersökningen innan den 10:e mars kommer du kunna delta i utlottningen av fem värdekort från UL laddat med ett nytt månadskort eller 790 kronors reskassa.

Det tar ca 15 minuter att besvara enkäten. Du startar enkäten genom att skriva in passordet som du fick i brevet i nedanstående fält. Tryck sedan på "Nästa"-knappen.

Passord: