Undersökning om trafik och kollektivtrafikutbudet i StorStockholmsområdet
StorStockholm har en kontinuerlig stark befolkningsökning. För att utveckla ett trafiksystem som i största möjliga mån är anpassat för tillväxten är det viktigt att ta del av invånarnas åsikter i dessa frågor. Vi skulle därför vara mycket tacksamma om Du är villig att svara på frågorna i denna enkät.

Det tar ca 15 minuter att besvara enkäten. De som besvarar enkäten senast 7 juni är med i utlottning av två presentkort tilll ett värde av 450 kr.

Passord: