Regjeringsspørjeleik!
Velkommen til Urbanet sin regjeringsquiz! Her er det om å gjere å kople dei ulike departementa til riktig parti og riktig person.

Svarfrist er tirsdag 8. oktober.
Passord (fornavn)