Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene
På oppdrag fra KS gjennomfører Urbanet Analyse og NIVI Analyse en spørreundersøkelse for å kartlegge kommunenes plankapasitet og behov for plankompetanse. Undersøkelsen inneholder også spørsmål om hvilke tiltak som kan bidra til å dempe eventuelle kapasitets- og kompetanseutfordringer, samt bidra til at planarbeid i kommunen blir mer attraktivt og lettere å rekruttere til.

Resultatene fra undersøkelsen vil være et viktig underlag for å finne lokale og regionale løsninger på kapasitet- og kompetanseutfordringene. Det er derfor viktig at vi får svar fra nettopp din kommune.

Vi ber om at undersøkelsen besvares innen fredag 20. september.

Oppgi kommunenummeret (fire siffer, f.eks 0101) i feltet for passord. Trykk deretter på piltasten for å starte undersøkelsen.

Passord: