Undersøkelse om plankapasitet og plankompetanse i kommunene
På oppdrag fra KS gjennomfører Urbanet Analyse og NIVI Analyse en spørreundersøkelse for å kartlegge kommunenes plankapasitet og behov for plankompetanse. Undersøkelsen inneholder også spørsmål om hvilke tiltak som kan bidra til å dempe eventuelle kapasitets- og kompetanseutfordringer, samt bidra til at planarbeid i kommunen blir mer attraktivt og lettere å rekruttere til.

Samtidig som det sendes ut en undersøkelse til alle landes kommuner, sendes det også ut en undersøkelse til fylkeskommunene. Fokus i fylkeskommune-undersøkelsen er å kartlegge fylkeskommunenes vurdering av situasjonen i kommunene, fylkeskommunenes vurdering av sin egen rolle som planfaglig veileder, samt vurdering av tiltak som kan styrke kommunenes kapasitet og kompetanse.

Resultatene fra undersøkelsen vil være et viktig underlag for å finne lokale og regionale løsninger på kapasitet- og kompetanseutfordringene. Det er derfor viktig at vi får svar fra nettopp din fylkeskommune. Vi ber om at undersøkelsen besvares innen mandag 23. september.

Oppgi fylkeskommunenummeret (fire siffer, f.eks 0100) i feltet for passord. Trykk deretter på piltasten for å starte undersøkelsen.

Passord: