Undersøkelse om bilhold og parkering i norske byområder
Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare på denne undersøkelsen om bilhold og parkering. Svarene dine gir oss nyttige innspill med tanke på å utvikle et transportsystem som er best mulig tilpasset den forventede befolkningsveksten i ditt byområde i de kommende årene.

Ved å svare innen 20. november er du med i trekningen av 5 gavekort på 1000 kroner.

Det tar 15-20 minutter å besvare undersøkelsen. Du starter undersøkelsen ved å skrive inn passordet du fikk i brevet i feltet nedenfor. Trykk deretter på "Neste"-knappen for å starte undersøkelsen.
Passord