Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten.

Undersökningen är en del av ett större forskningsprojekt som undersöker transport- och miljöutmaningar i städer och regioner både i Sverige och Norge.

Undersökningen syftar till att undersöka hur samarbete mellan lokala och statliga myndigheter kan utformas för att åstadkomma bästa möjliga utveckling av hållbara transporter. Det är varken en undersökning av partipolitiska ståndpunkter eller en jämförelse mellan olika städer och regioner.

Dina svar är viktiga för oss! I slutet av enkäten får du möjlighet att lämna kommentarer om de ämnen vi tar upp och/ eller ge oss feedback på frågeformuläret.
Passord