På oppdrag fra Østfold fylkeskommune og Bypakke Nedre Glomma gjennomfører Urbanet Analyse en spørreundersøkelse blant sentrale aktører.

Vi setter stor pris på din deltagelse i denne undersøkelsen. Du åpner undersøkelsen ved å bruke lenken du fikk tilsendt i e-posten fra Urbanet Analyse.

Passord: