På oppdrag fra KS gjennomfører Urbanet Analyse en spørreundersøkelse blant lokalpolitikere i de 13 største byområdene i Norge.

Undersøkelsen handler om lokale beslutningstakeres syn på forpliktende avtaler mellom stat, fylkeskommune og bykommuner om økt satsing på miljøvennlige transportformer.

Bakgrunnen for undersøkelsen er transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan, hvor det slås fast at kollektivtransport, sykling og gange må ta mesteparten av den forventede veksten i persontransporten, noe som vil kreve midler både til investering og drift.

Vi setter stor pris på din deltagelse i denne undersøkelsen.
For å starte undersøkelsen logger du deg inn med oppgitt passord i feltet nedenfor.

Passord