Välkommen till vår undersökning om resor i Kalmar län
Behovet av både privata och kollektiva resor i regionen ökar för varje år. Det innebär att trafik- och prissystem hela tiden måste utvecklas för att skapa nya och bättre resmöjligheter för att möta människors behov.

Vi vill nu veta vad du tycker i dessa frågor. Du erbjuds nu möjligheten att påverka de framtida resmöjligheterna i länet. Vi är mycket tacksamma om Du är villig att delta och svara på denna enkät.

Det tar ca 10 minuter att besvara enkäten. Skriv in ditt passord och tryck på "Nästa"-knappen för att starta.

Passord: