Kartlegging av bruken av nasjonale forventninger i regionalt planarbeid
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå startet opp sitt arbeid med utarbeiding av nye nasjonale forventninger, og ønsker i denne undersøkelsen å skaffe seg kunnskaper om erfaringene med og bruken av første generasjon nasjonale forventninger. Det er av stor betydning å få innblikk i erfaringene med bruken av de nasjonale forventningene på regionalt nivå. Både fordi det rettes forventninger til konkrete regionale planoppgaver fylkeskommunen skal følge opp, og fordi forventningene skal følges opp av regionale statlige myndigheter i deres medvirkning i planleggingen.

Asplan Viak og Urbanet Analyse gjennomfører denne spørreundersøkelsen på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Dersom du har spørsmål knyttet til spørreskjemaet ta gjerne kontakt med Miriam Søgnen Haugsbø på e-post til msh@urbanet.no eller telefon 916 10 252.

Takk for at du tar deg tid til å være med på undersøkelsen. Det vil ta deg ca. 15 minutter å svare på spørsmålene. Vi vil sette pris på om du tar deg tid til å skrive gode begrunnelser der du har konkrete erfaringer som kan være nyttige for departementet ved utarbeidelsen av de nye forventningene.
Vennligst skriv inn passord: