Välkommen till en undersökning om resor inom Region Västra Götaland
Det förväntas en stark befolkningstillväxt i regionen. För att utveckla trafiksystemet och utbudet av resemöjligheter är det viktigt att vi får ta del av invånarnas åsikter i dessa frågor. Vi skulle därför vara mycket tacksamma om Du är villig att svara på denna enkät.

Det tar ca 10 minuter att besvara enkäten. Tryck på "Nästa"-knappen för att starta enkäten

Passord: