Undersøkelse om kollektivtilbudet i Oslo og Akershus
Takk for at du svarer på denne undersøkelsen, som vil være til stor hjelp i arbeidet med å gi innbyggerne i Oslo og Akershus et best mulig kollektivtilbud.

Ved å svare innen 19. juni er du med i trekningen av 5 gavekort på 1000 kroner.

Det tar ca. 20 minutter å besvare undersøkelsen. Du starter undersøkelsen ved å skrive passordet du fikk oppgitt i brevet i feltet under. Trykk deretter på "Neste"-knappen.

Passord: