Undersøkelse om transport og kollektivtilbudet i Stavangerområdet
Det forventes sterk befolkningsvekst i Stavangerområdet i de kommende årene. For å utvikle et transportsystem som er best mulig tilpasset denne veksten er det viktig med innspill fra innbyggerne i området. Vi setter derfor stor pris på at du er villig til å svare på denne undersøkelsen.

Ved å svare innen 10. november er du med i trekningen av 5 gavekort på 1000 kroner.

Det tar 15-20 minutter å besvare undersøkelsen. Du starter undersøkelsen ved å skrive passordet du fikk oppgitt i brevet i feltet under. Trykk deretter på "Neste"-knappen.

Passord: