Klimatilpasning i Framtidens byer - evaluering av seks års arbeid og innspill til veien videre
Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluerer arbeidet med klimatilpasning i Framtidens byer i forbindelse med at programmet avsluttes etter seks år. Departementet ønsker å vite om satsningen har gitt varige endringer, endret saksbehandling, planlegging og praksis i byene. Videre ønsker departementet å evaluere gjennomføringsevnen i programmet sett i sammenheng med ambisjonene, hva som har vært utfordringer og suksessfaktorer, hvilke barrierer byene har møtt på i arbeidet, om satsingen har truffet og hva som står igjen.

Asplan Viak og Urbanet Analyse gjennomfører evalueringen på vegne av departementet. Som en del av evalueringen ønsker vi å spørre dere som har deltatt fra kommunene om deres erfaringer og oppfatninger om klimatilpasningsarbeidet i Framtidens byer. Undersøkelsen er anonym, og består av to deler.

Takk for at du tar deg tid til å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen vil ta om lag 20 minutter å besvare, og vi er svært takknemlige for utdypende svar under hvert spørsmål. Ved spørsmål knyttet til undersøkelsen send gjerne en e-post til Hilde Solli (hso@urbanet.no) eller ta kontakt på 97 52 05 45.
Passord