Undersøkelse om sykling og tilrettelegging for sykkel i Bergensområdet
Det er et mål å få flere til å sykle i Bergensområdet. For å bedre sykkelforholdene er det viktig med innspill fra innbyggerne. Vi setter derfor stor pris på at du er villig til å svare på denne undersøkelsen.

Ved å svare innen 27. oktober er du med i trekningen av 5 gavekort på 1000 kroner.

Det tar 15-20 minutter å besvare undersøkelsen. Du starter undersøkelsen ved å skrive passordet du fikk oppgitt i brevet i feltet under. Trykk deretter på "Neste"-knappen.

Passord: